Two police officers walking.

Myndigheter & offentliga sektorn  

Konkurrera om de bästa talangerna med Xref.

Vi har utbredd erfarenhet med lokala och statliga myndigheter, och vet vilken efterlevnadsnivå som krävs för att du ska få tag på enastående talanger. Vi står gärna till tjänst.

Xref hjälper myndigheter och offentliga team...

Förbättra mångfald och inkludering.

Förebygg oavsiktlig partiskhet när du anställer med teknologidrivna referenser, bakgrunds och ID-kontroller som bygger på data istället för personliga preferenser.

Minska risken.

Three images of employees working together.
Verifiera tryggt kandidater med hjälp av en plattform som övervakar ovanlig aktivitet och skapar ett tydligt revisionsspår efter den aktivitet som gjorde att du bestämde dig för att anställa.

När flera personer tar hand om kandidatverifieringen för olika roller och team, se till att en konsekvent metod används för varje anställning.

LÄRA SIG MER

Referensmallar