SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

Din datasäkerhet
är vår prioritet.

We lead with a security-first mindset, a robust infrastructure,
and a compliant operating environment.
ISO 27001

Ha sinnesro.

Conduct your reference checks with confidence, knowing that Xref is ISO 27001 certified and built using the highest standard of security and quality management practices. Read more about our security and compliance measures.

Lagring av flera regioner

Ta reda på var dina data lagras.

Du kan vara säker på att du uppfyller de referenssäkerhetsstandarder för bästa praxis med dina data som lagras på ett säkert sätt i ett lokalt Xref-datacenter – en av många multiregionala datalagringslösningar som erbjuds av plattformen.

Efterlevnad av GDPR

Utför referenser med efterlevnad.

Se till att dina referenskontroller uppfyller GDPR-kraven med Xrefs fullständigt kompatibla processer för insamling och lagring av data. Mer information finns i vår integritetspolicy.

Utforska resten av Xref-plattformen

Börja anställa med tillförsikt.

Ta reda på varför tusentals företag globalt litar på att Xref hjälper dem att anställa. Boka en gratis demo idag.