Kontakta supporten

Knappen Stäng

stöd.

Hitta de svar du behöver.

Allmänt

Hur kommer Xref-processen att fungera för mig?
Plusikon

Din potentiella arbetsgivare använder Xref för att samla in skriftliga referenser från din tidigare arbetsgivare. För att komma igång måste du klicka på länken i e-postmeddelandet som skickas till dig av Xref.

När du är inloggad måste du bekräfta:

- Dina uppgifter
- Namn, e-postadress och telefonnummer till dina referenser och datumen du arbetade med dem.

Vänligen meddela dina referenser att de också kommer att få ett e-postmeddelande från Xref.

Vem ska jag sätta som referensleverantör?
Plusikon

Din potentiella arbetsgivare bestämmer hur många referenser du behöver tillhandahålla. De bör också ge vägledning om vem de ska komma ifrån (de kan till exempel begära en professionell referens från en roll under de senaste två åren). Denna instruktion kommer att specificeras i det första e-postmeddelandet som Xref skickar till dig.

Vad händer när referensen har slutförts?
Plusikon

Både du och din presumtiva arbetsgivare kommer att få ett e-postmeddelande om att referensen har skickats in. Arbetsgivaren kommer då att vara i kontakt med dig angående nästa steg i anställningsprocessen.

Kan du kontakta min referens per telefon?
Plusikon

Xref samlar inte in telefonreferenser. Din presumtiva arbetsgivare kräver skriftliga referenser för sina register. Xref förser din potentiella arbetsgivare med tekniken för att snabbt och säkert begära och ta emot dessa referenser.

Hur stoppar jag påminnelsemejl som skickas till mig eller min referens?
Plusikon

Vänligen kontakta vårt vänliga kundsupportteam nedan, vi stänger gärna av alla automatiska e-postmeddelanden för dig eller din referens.

Min referens är sjuk eller på semester och kommer inte att kunna slutföra min begäran förrän ett senare datum, vad gör jag?
Plusikon

Det fantastiska med Xref är att dina referenser har friheten att slutföra sin feedback i sin egen tid när det är mest bekvämt. Vi föreslår dock att du håller din potentiella arbetsgivare uppdaterad med en uppskattad tid och datum för slutförande eftersom de kan vara angelägna om att gå vidare med din ansökan.

Teknisk hjälp

Varför kan jag inte komma åt inloggningslänken? 
Plusikon

Det kan finnas ett antal skäl till varför en länk inte kan nås. Om du inte kan komma åt inloggningslänken kan du prova följande:

- Kontrollera att du har en internetanslutning
- Webbläsare - uppdatera din webbläsare eller använd ett alternativ. Google Chrome, Safari, Firefox och Internet Explorer (10 och senare) är alla kompatibla webbläsare
- Cookies - Ta bort din cache och cookies. Detta kommer att finnas i dina webbläsarinställningar
- Försök komma åt länken på en annan enhet

Om du fortfarande har problem, vänligen kontakta vårt customer success-team genom att skicka in ett ärende nedan med samma e-postadress som används för att logga in på Xref.

Jag angav fel information i steg ett - hur ändrar jag detta?
Plusikon

När informationen i steg ett har skickats kan den inte redigeras. Referensprovidern har dock möjlighet att redigera all information du har angett, till exempel jobbtitlar, datum och företagsnamn. Du kan låta dem veta om du har gjort ett misstag så att de kan korrigera detta.

Min referensleverantör har inte fått ett e-postmeddelande från Xref, var är det?
Plusikon

Se till att e-postmeddelandet inte har gått in i deras skräpmapp. Om den inte finns där, vänligen kontakta Customer Success nedan så kan vi skicka vidare från en alternativ e-postleverantör.

Min referens har listats som "Ouppnåelig", kan de fortfarande ge mig en referens?
Plusikon

Ja, länken kommer att förbli aktiv för dem och de kan slutföra referensen när som helst via någon av länkarna vi har mailat till dem.

Min länk är ogiltig/har gått ut, vad gör jag?
Plusikon

Försök att rensa dina cachedata/cookies och surfhistorik, om detta inte löser problemet kan du prova att komma åt Xref via en annan enhet (Xref är kompatibelt med alla enheter).

Hur spårar jag förloppet för min referens?
Plusikon

Följ någon av inloggningslänkarna som Xref har mailat till dig. När du är inloggad ser du förloppet för var och en av dina referenser. Xref skickar dig ett bekräftelsemejl när referensen är klar.

Hur uppdaterar/ersätter jag min referens?
Plusikon

För att uppdatera/ersätta en referens inom Xref, följ helt enkelt någon av de inloggningslänkar som Xref har mailat till dig. Inom plattformen kan du ersätta detaljer och lägga till nya domare. När du har angett den nya informationen kan du granska och sedan skicka in de uppdaterade uppgifterna. Xref skickar sedan omedelbart en referensförfrågan till den nya kontakten via e-post.

Jag har dragit tillbaka min ansökan - hur avbryter jag begäran?
Plusikon

Vänligen kontakta den organisation som har begärt dina referenser, begäran kan raderas från slutet. När en begäran har tagits bort stängs alla e-postmeddelanden av.

Jag kan inte hitta min e-post från Xref och be mig ange mina referensuppgifter. 
Plusikon

Kontrollera din skräppostmapp för att se till att din Xref-inbjudan inte har filtrerats till den. Om du inte hittar ett e-postmeddelande från oss, vänligen kontakta vårt supportteam med dina uppgifter (namn och e-postadress) så kommer vi att undersöka det åt dig.

Allmänt

Hur kommer Xref-processen att fungera för mig?
Plusikon

Du har nominerats för att lämna en skriftlig referens till en tidigare anställd/kollega.

Den potentiella arbetsgivaren har valt att använda Xref för att samla in din feedback - en säker plattform som säkerställer att dina åsikter kommer fram utan feltolkning eller ändring.

För att ge feedback, klicka på länken i e-postmeddelandet som skickas till dig av Xref.

Inifrån plattformen kommer du att bli ombedd att:
-Bekräfta dina uppgifter
-Bekräfta datum då kandidaten arbetade med dig
-Ge feedback om kandidatens anställningshistorik

När arbetsgivaren och den sökande är klara kommer de att underrättas.

Om referensen efter tre dagar inte har slutförts kan den sökande välja att nominera en alternativ referens.

De uppgifter som anges om mig är felaktiga (dvs. organisation, befattning osv.).
Plusikon

Du har möjlighet att ändra någon av de uppgifter som presenteras för dig i det här skedet av referensprocessen, klicka bara på något av de textfält som kräver redigering, ta bort aktuell information och ange rätt information.

Teknisk hjälp

Jag har problem med att komma åt länken
Plusikon

Det kan finnas ett antal skäl till varför en länk inte kan nås. Om du inte kan komma åt inloggningslänken kan du prova följande:

- Kontrollera att du har en internetanslutning
- Webbläsare - uppdatera din webbläsare eller använd ett alternativ. Google Chrome, Safari, Firefox och Internet Explorer (version 11) är alla kompatibla webbläsare.
- Cookies - ta bort din cache och cookies. Detta kommer att finnas i dina webbläsarinställningar.
- Försök komma åt länken på en annan enhet

Om du fortfarande har problem, vänligen skicka ett ärende till Customer Success nedan med samma e-postadress som används för att logga in på Xref.

Det låter mig inte lämna in min hänvisning
Plusikon

Se till att du har svarat på alla frågor som ställts. Om det finns en listruta och textfråga måste du betygsätta och kommentera för att skicka in. Slutligen, se till att du har "Granskat" och sedan "Skickat" din referens genom att klicka igenom till skicka-sidan.

Jag avböjde av misstag, hur startar jag om processen?
Plusikon

Gå tillbaka till e-postmeddelandet från Xref så kommer du att kunna komma åt den ursprungliga länken igen och slutföra processen.

Jag har fått höra att jag kommer att få ett e-postmeddelande från Xref för att ge en referens men ingenting har kommit igenom ännu.
Plusikon

Kontrollera din skräppostmapp för att se till att din Xref-inbjudan inte har filtrerats till den. Om du inte hittar ett e-postmeddelande från oss, vänligen kontakta vårt supportteam med namnet på den kandidat du tillhandahåller en referens för samt ditt namn och din e-postadress, detta gör att vi kan undersöka saken åt dig.

Ge feedback

Detta strider mot företagets policy, vad ska jag göra?
Plusikon

Den presumtiva arbetsgivaren kräver skriftliga referenser för sina register. Om du inte kan delta i processen, klicka på länken "avböj" i e-postmeddelandet eller inifrån plattformen så kommer kandidaten att bli ombedd att ange detaljer om en alternativ referens.

Kan jag få mer information om det företag/den roll som kandidaten har ansökt om?
Plusikon

Xref är inte en del av den presumtiva arbetsgivarens beslutsprocess och all information som delas måste vara enligt arbetsgivarens eller den sökandes gottfinnande. Om du behöver mer information, vänligen tala med kandidaten direkt.

Kan du kontakta mig per telefon?
Plusikon

Den presumtiva arbetsgivaren har valt att samla in skriftlig feedback om kandidaten för deras register. Fördelen för dig är att du kan slutföra referensen i din egen tid och med sinnesfrid att dina tankar och åsikter kommer att komma säkert, och utan ändringsförslag eller feltolkning. Om du inte vill delta i Xref-processen, klicka på avböjslänken i e-postmeddelandet så kommer kandidaten att bli ombedd att hitta en alternativ domare.

Användare

Hur skapar jag en ny användare?
Plusikon

Kontoadministratörer kan konfigurera nya användare och inaktivera alla som inte längre använder kontot.

När kontoadministratören är inloggad måste han eller hon klicka på ikonen inställningar/kugghjul längst upp till höger och välja Hantera användare följt av "Skapa ny användare" (igen, i det övre högra hörnet) .

Följ sedan bara uppmaningarna att skicka in den nya användarens uppgifter. Om du vill veta vem inom ditt konto som har administrativ åtkomst, vänligen kontakta din Customer Success Manager.

Hur redigerar jag den e-postadress jag har angett för min kandidat?
Plusikon

Om kandidaten inte har fått ett e-postmeddelande på grund av en felaktig e-postadress, vänligen ta bort den tidigare begäran om referenser och skapa en ny Xref med rätt /uppdaterad e-postadress. Du kan göra detta när du loggar in på Xref-plattformen och får en automatisk återbetalning för den kredit som används när du tar bort den ursprungliga Xref-begäran.

Min kandidat har ännu inte fått ett e-postmeddelande från Xref
Plusikon

Se till att din kandidat har kontrollerat sina skräppostmappar för all korrespondens från oss. Om inget upptäcks, se till att du har använt en giltig e-postadress för deras begäran. Om e-postadressen är giltig, vänligen kontakta vårt supportteam så kommer vi att undersöka saken åt dig.

Frågeformulär

Hur konfigurerar jag en ny referensmall?
Plusikon

Du kan ladda upp en ny enkät genom att logga in på Xref och gå till sidan "Enkäter". Du kommer att kunna granska de olika enkäter (mallar) som du för närvarande har ställt in och ladda upp alla nya som du vill ha med.

Hur ändrar jag en befintlig referensmall?
Plusikon

Om du vill göra några ändringar i en enkät (mall) som redan har ställts in navigerar du bara till fliken "Enkäter" och klickar på "Nya enkäter". Här kan du ladda upp ett dokument som beskriver namnet på enkäten och de frågor du vill redigera, ta bort eller lägga till.

Det finns ingen gräns för hur många enkäter du kan ha på ditt konto. För bästa praxis tips eller råd om frågeformulär, vänligen kontakta din Customer Success Manager.

Hantera dina Xref-begäranden

Hur avbryter eller tar jag bort en referens?
Plusikon

Om en Xref är "Väntande" har du möjlighet att ta bort eller avbryta begäran.

Du kan bara "ta bort" en Xref (och få krediten returnerad till ditt konto) om kandidaten inte redan har angett informationen om sin referensleverantör. Om de har angett sina uppgifter är det enda alternativet att "avbryta" begäran. Detta säkerställer att inga fler automatiska påminnelsemeddelanden skickas ut.

När en begäran har avbrutits flyttas den till avsnittet Arkiverad.

Kan jag ersätta kandidatens referensleverantör?
Plusikon

Ja, Xref-plattformen är SSL-säker och ISO-certifierad. Endast kandidater har möjlighet att ersätta sin leverantör som inte svarar eller avböjde referens genom att följa någon av de inloggningslänkar som Xref har e-postat till dem.
När de har angett sina uppgifter kommer den nya referensen omedelbart att få ett e-postmeddelande från Xref. Du kan spåra alla dessa ändringar i avsnittet Livscykel. För att se livscykeln klickar du bara på kandidatens namn på sidan "Xref-begäranden".

Hur kan jag spåra förloppet för en referens?
Plusikon

Alla Xref har en livscykel som loggar all aktivitet som är associerad med en referensbegäran. Detta inkluderar uppdateringar om din egen aktivitet, liksom kandidat- och referensleverantörens. Den spårar och registrerar också alla automatiska påminnelsemeddelanden som skickas.

För att se livscykeln klickar du bara på kandidatens namn på sidan "Xref Requests". Du kan visa alla statusikondefinitioner från sidan "Xref-begäranden" genom att hovra över informationsikonen Referenser.

Kan en kandidat lägga till ytterligare referenser till en begäran som redan har slutförts?
Plusikon

Om en referens inte är lämplig av någon anledning kan du be inifrån plattformen att din kandidat skickar in nya domaruppgifter. Det tar bara några klick!

Vad betyder "ouppnåelig"?
Plusikon

"Ouppnåeligt" innebär att alla påminnelsemejl har skickats till referensen men de har inte slutfört kontrollen. Kandidaten uppmuntras att antingen följa upp med sin domare eller lämna uppgifter om en alternativ domare.

Även när en Xref är "ouppnåelig" förblir domarens inloggningslänk aktiv och om domaren väljer att göra det kan de slutföra referensen som vanligt.

Du kan visa alla statusdefinitioner från sidan "Xref-begäranden" genom att hovra över informationsikonen Referenser.

Får kandidater och referenser påminnelsemejl?
Plusikon

Automatiska påminnelsemeddelanden skickas till både kandidater och referenser.

När din begäran har gjorts skickas kandidaten omedelbart via e-post och ombeds att lämna uppgifter om sina tidigare arbetsgivare via Xref. Om kandidaterna inte åtgärdar denna första begäran kommer de att få påminnelsemejl efter 24, 36 och 48 timmar.

Du som arbetsgivare kommer att få aviseringar tillsammans med dessa e-postmeddelanden så att du är medveten om eventuella förseningar i processen.

Det är viktigt att förbereda dina kandidater och få dem att komma igång med Xref-processen innan de gör en begäran, så att de omedelbart kan vidta åtgärder för e-postmeddelandet och se till att referenser returneras snabbt.

Jag kan inte hitta en kandidat i systemet, vad gör jag?
Plusikon

Se till att du justerar datumparametrarna i enlighet därmed och kontrollera också om begäran finns i avsnittet Arkiverad. Om du fortfarande inte kan hitta kandidaten, vänligen kontakta Customer Success.

Fick du inte ditt svar?

Kontakta supporten